poniedziałek, 25 września, 2023

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2016

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 2/2016 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA. 

Do pobrania:

Protokół Rady z oceny i wyboru operacji z dnia 12.01.2017 r.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym z Programem w ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2016

Lista operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym z Programem w ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania  w ramach ogłoszenia o naborze wniosków 2/2016