poniedziałek, 25 września, 2023

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 5/2016

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 5/2016 Nabór 5/2016 Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażenie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Do pobrania: 

Protokół Rady z oceny i wyboru operacji z dnia 12.01.2017 r.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym z Programem w ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania  w ramach ogłoszenia o naborze wniosków 5/2016