Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2019/G

Rada Lokalnej Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie”  dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru o powierzenie grantów Nr 1/2019/G. Posiedzenie Organu Decyzyjnego odbyło się 02.08.2019r., do konkursu wpłynęło 7 wniosków, które zostały poddane ocenie zgodnie z Procedurą ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”.

 Do pobrania: Protokół Rady z oceny i wyboru Grantobiorców z dnia 02.08.2019r.

 Lista wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem

Lista wniosków wybranych do dofinansowania